Kinh nghiệm

Bảo vệ thiết bị máy in khi tiết trời nồm

HIỆN TƯỢNG TRỜI NỒM ẨM LÀ GÌ? TÁC ĐỘNG VÀ GÂY HẠI GÌ CHO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬMiền Bắc trời nồm, độ ẩm lên đến quá 90% dẫn đến hơi nước trong không khí cao nên nước thường bị hiện tượng ngưng tụ và đọng lại trên mọi bề mặt xung quanh chúng ta gây bất tiện cho sinh hoạt và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người.Với thiết bị điện tử nói chung và máy in phun nói riêng...

Read more...