Hỗ trợ từ xa

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng qua teamviewer, ultraview…